Villkorad existens, politik och konsekvens – en rapport om kultursamverkansmodellen och scenkonstinstitutionerna, maj 2013