Klokboken – vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU, mars 2016