Internationella kulturutbyten inom scenkonsten – ett splittrat konststycke inkl. enkätfrågor, maj 2013