Ett plus ett blir tre: så blir scenkonst och besöksnäring en attraktiv kombination, maj 2016