Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell teater, dans och musik