Samverkan och förhandlingar i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist