Svensk Scenkonsts stämma: Nationella planen måste hanteras skyndsamt