Restriktionerna leder till permanent kompetensbrist inom scenkonsten