Svensk Scenkonst har träffat nytt avtal med Symf och Musikerförbundet