Avtal om upphovsrätt ger möjlighet att sprida scenkonst under coronakrisen