Avtal om digitala rättigheter träffat med musikindustrin