Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli