Uttalande med anledning av Benny Fredrikssons bortgång