Teatrar och konserthus minskar omsättning med 62 procent