Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall bland de sakkunniga till kulturutredning