Svensk Scenkonsts svar på remissen om förlängt omställningsstöd