Svensk Scenkonst yttrar sig över utredningen om regeringens analys- och utredningsresurser.