Svensk Scenkonst välkomnar förstärkningarna av kulturbudgeten