Svensk Scenkonst svarar på remissen om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd