Svensk Scenkonst svarar på remissen om Fortsatt giltighet av Covid-19-lagen