Svensk Scenkonst och Teatercentrum träffar avtal om arbetsgivarstöd