Svensk Scenkonst medverkar på Folk och Kultur 2020