Svensk Scenkonst kritisk i sitt remissvar om nedstängningsstöd