Svensk Scenkonst har inbjudits till att yttra sig angående remissen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.