Stefan Forsberg hedersledamot i Svensk Scenkonsts styrelse