Skärpta restriktioner ställer krav på kraftfulla krisstöd till scenkonsten