Sista anmälningsdag till branschdagarna förlängd till 24 april