Seminarium på Folk och Kultur med fokus på sexuella trakasserier