Scenkonst och livemusik stärker städers attraktions- och konkurrenskraft