Remissvar om regeringens förslag till lättade deltagarbegränsningar