Remiss om begränsningar för att förhindra spridning av covid-19