”Regeringens återhållsamma kulturbudget är problematisk”