Regeringen tillsätter utredning av sjukpenninggrundande inkomst