Regeringen stöttar statligt finansierade kulturinstitutioner