Regeringen skickar utkast på tillfällig pandemilag på remiss