Reflektioner från årets Riksting för västerländsk konstmusik