Presentation av ny enkät följer upp tidigare undersökning om sexuella trakasserier