Ny rapport synliggör behovet av långsiktiga kulturbidrag