Ny rapport från MYKA: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter