Myndigheten för kulturanalys i ny rapport: Ett år med pandemin