Lokala föreskrifter för att motverka smittspridning av covid 19