Kulturrådet uppmanar att söka Skatteverkets omställningsstöd senast 30 april