Kulturrådet har fördelat 1,4 miljarder kronor i krisstöd