Kulturrådet fördelar tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet under 2021