Kulturanalys 2019 – En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen