Högaktuella kulturpolitiska frågor på Svensk Scenkonsts branschdagar 4-5 maj