Hela scenkonsten behöver krisstöd för att överleva coronakrisen