Framtida smittskyddsåtgärder kan öppna för viss scenverksamhet