Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att analysera möjligheterna för fler smittsäkra arrangemang