Förslag på ny lag om stöd vid korttidsarbete tar inte hänsyn till scenkonsten